Puhastusimport on Eesti erakapitalil põhinev puhastustoodete maaletooja ja turustaja. Ettevõtte teeninduskeskused asuvad Tallinnas ja Tartus, millede kaudu teenindatakse üle 3000 ettevõtte. Alates 2006. aasta sügisest on Puhastusimport esindatud ka Lätis.

Puhastusimpordi poolt pakutavaid puhastuslahendusi kasutavad eelkõige:

  • puhastusteenindused 
  • tööstusettevõtted 
  • HoReCa 
  • koolid- ja lasteaiad 
  • kultuuri- ja spordirajatised 
  • meditsiiniasutused 
  • ettevõtted, kes hindavad kvaliteetseid puhastustooteid ja asjatundlikku nõuannet

Oma tegevuses peame oluliseks kliendikeskset lähenemist, kus positiivne hoiak ja inimlik suhtumine tagab pikaajalise kliendisuhte. Arvestatav turukogemus ja pikaajaline koostöö klientidega võimaldab tundma õppida turu vajadusi ning suunata turgu uute toodete ja teenuste kasutuselevõtu osas.

Puhastusimpordi visioon

Parim teenindus puhastuslahendustes.

Puhastusimpordi missioon

Tegutsedes asjatundliku meeskonnana, aitame leida lahendusi nõudlikule puhastustööde teostajale, arvestades klientide arenguvajadusi.


Puhastusimport toetub oma tegudes organisatsiooni põhiväärtustele, milledeks on:

Positiivsus

Uuendusmeelsus

Hoolivus

Ausus

Saavutustele orienteeritus

Eduka ettevõtte tunnistus